Minigolf v Riegrových sadech

Domluvili jsme minigolf, tak tu je minigolf.

Při hodnocení akcí na Protipólu kdosi přišel na to, že jediný návrh zůstal nevyslyšen - a to minigolf.
Tak jsme vylicitovali termín (pátek), nechali se osvítit nápadem, že nejdostupnější je v Rí/ýgráku, a to byla myšlenka vskutku geniální.
Ukázalo se totiž, že všem je v přilehlé zahradní restauraci tak příjemně, že hole a míčky si vyžádali jen nejmenší děti (ViM, MjP, KrP) ...
Omluvou trochu budiž, že po dešti bylo v drahách trochu vody.
Nevadila !

VaM, HaM, ViM, AjM
PeR, NaR
MaP, MiP, MjP, KrP

Za zúčastněné napsal VaM, až 26.9.2002