Karnevalová sobota - 25.2.2001

Tradiční akce v pražském Sokole začínající a v Londýnské u Matunů končící.

Karneval proběhl zcela podle očekávání (Poláčkovic králíci z klobouku i Matunovic Nedvěd s čarodějnicí se rychle na parketě našli, poradili si s tombolou a jako obvykle jim vůbec nescházeli rodičové kontrolující situaci z vedlejšího - občerstvovacího sálu).
Dorazili rovněž Ruthovi s Káťou (a kulhající Natálkou - pozůstatek to úterního fotbalového běsnění v tělocvičně).
Karneval už nám připadá jako jedna dlouhá akce, přerušovaná kratší (roční) přestávkou ...
Odpolední dokončovací akce v Londýnské probíhala za rachocení nikoliv hromu, ale sbíječek a vrtaček, a posléze i čtveráků (členů Clubu CC), tentokrát si to oslovení určitě vysloužili, neboť karbanění u Mau-mau a pak Michiganu (viz PRAVIDLA) vyvolávalo bouře veselí i nečekané projevy jednotlivců. Lecos naznačilo i přerozdělování financí mezi rodinnými příslušníky. Odpoledne už ani nikdo nezaregistroval, kdy umlkl hluk ze staveniště, a rovněž děti, byť se nijak netlumily, nebyly tentokrát napomínány, aby nezbořily dům.
Bylo to hezké ...
P.S. Martinovi se více líbil Michigan, ale ostatní chválili obé ...

VaM, 25.2.2001