Keltské hradiště Na Farkách

 Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
duben 2005
Pochod za koláčem
HaM, NaR, MaP, PeR, VaM + AjMj, MaPj, ViMj (dětičky od Blekotů šly si po svých) + Bendy

Historie hradiště

Toto neolitické sídliště, posléze hradiště věteřovské kultury a nakonec pozdně halštatské hradiště leží nad dnešní pražskou ZOO.
První opevnění mělo podobu nasucho navršených kamenů a příkopu. V pozdní době halštatské i mohutnou palisádu, v místě nejsnazšího vstupu byla palisáda zdvojena. Po zániku fortifikace se osídlení rozšířilo i do míst, které dříve leželi mimo opevněné území. Osídlení končí na počátku doby laténské.
Současná jeho podoba je silně ovlivněna sídlištěm, které je postaveno v těsné blízkosti vnitřního valu. Hradiště je znovu ohrazeno palisádou a nově je zrekonstruovaná původní brána.