Historie soudnictví v Clubu CC
(Podrobné zápisy jsou obvykle v zápisu z příslušné schůze.)
Poř. KDY KDO ZA CO Soudce Prok. Obh. ROZSUDEK
(23) (17.11.2012) --- NIKDO NESOUZEN přes opakované výzvy od MiM příslušnou formulkou (prokurátor VaM, soudce PeR). (PeR) (VaM) (---) Promlčení nemáme, doutná to ...
(23) (17.5.2008) MiM SOUZEN za permanentní neomlouvání se na akce (mj. Protipól 2008 - návrh prokurátora PeR). (VaM) (PeR) (NaR) Odsouzen k uspořádání slowpitchového matche (radši než původně avizovanou flašku), bez nároku na amnestii.
(22) (25.5.2007) PeR SOUZEN za neomluvení se pozdějc než včas (znovu Protipól 2007 - návrh PeR). (MiP) (HaM) (DaH) Po další debatě přes snahu obhájce (!) za trest neodsouzen, jen apel na řádné omluvy a jasné svolávání akcí)
(21) (25.5.2007) PeR SOUZEN za pozdní příchod na Protipól 2007 (návrh MiM). (MiP) (HaM) --- Po debatě stažena obžaloba (PeR i NaR se omlouvali VaM a HaM, i když se příjezd dost protáhl)
(20) (17.11.2007) PeR
NaR
MaH
DaH
Za pozdní příchod na výroční schůzi. (MiP) (DaH) (VaM?) Z výslechu svědků vyplynulo, že pozvánka na schůzi byla na až na 18:00 (jestli vůbec !?) a dodatečný posun už na 16:00 se týkal zamluvení místa nikoliv nutně zahájení schůze - žaloba byla stažena.
(-) (15.5.2004) MiM NESOUZEN za neúčast na Protipólu 2004 (návrh pres i prok). (VaM) (DaH) --- Po debatě přijata omluva (MiM vzkazoval prezidentovi přes NaR a přes www)
19 17.11.2003 MaH Za neúčast na výroční schůzi (návrh pres i prok) VaM MiM NaR Vinna - a ZPROŠTĚNA obžaloby.
18 17.11.2001 MaP Za nevydání platného výpisu zákona (čl.8) (návrh VaM) PeR MiM OtB Vinnen-bez trestu (končí období), bude-li zvolen - podmínka do konce roku.
17 17.11.2000 MaP Zbavit fce soudce, aby mohl kandidovat na pres. PeR HaM OtB Soudce zůstává, může kandidovat, v případě zvolení musí nabídnout rezignaci.
16 1.7.2000 MiM Za pozdní příchod (návrh PeR) MaP HaM VaM "MiM se nedopustil žalovatelného přestupku, ale uděluje se mu důtka."
15 17.11.1999 MaP Za špatný výkon soudce (návrh MiM) PeR HaM VaM Hlasovat o mandátu -
v případě neúspěchu bude soud.
ale výsledek 9:1 -> OK.
14 17.11.1998 MaP Že neměl celý rok basu MiM PeR VaM Staženo, ale doporučeno ji nosit.
13 17.11.1998 DaH Za neúčast na protipólu MiM PeR VaM Precedens z minule - odročeno.
12 17.11.1998 OtB Za pasivitu a neúčast na protipólu MiM PeR VaM Pasivák + akce.
11 17.11.1994 VaM Za pozdní příchod DaH MaP PeR Staženo, nebyl řádně dohodnut termín.
10 17.11.1992 OtB Za neplnění volebního slibu (návrh OtB) PeR MaP DaH Soudem zrušeno pro spokojenost členů.
9 17.11.1991 VaM
OtB
Za neplnění volebního slibu (návrh VaM) PeR DaH MaP Odročeno na Silvestra
8 17.11.1990 MaP
OtB
Pozdní příchod na výr.schůzi PeR DaH OtB Vinen-zaplatit dosavadní útratu
7 17.11.1989 PeR Nepřítomnost na výr.schůzi MaP OtB VaM Vinen-uspořádat akci
6 17.11.1988 VaM Nepřítomnost na výr.schůzi OtB PeR DaH Vinen-uspořádat akci
5 17.11.1986 MaP Pozdní příchod na výr.schůzi o 120 min. PeR OtB ??? Vinen-upéct novoroční dort s překvapením
4 17.11.1983 M 1) Nesvolání soudu za pozdní příchod VaM a OtB
2) Výrok nově zvoleného prok MaP
"Jsem proti všem žalobám a soudům !"
VaM PeR OtB Bod 1-vinen
bod 2-nevinen
Rozsudek-oprava saní.
3 17.11.1980 MaP
PeR
VaM
Neplnění svých funkcí PeR VaM DaH cest.MaP,kult.VaM-vinen
sport.PeRhracíVaM-nevinen
fot.PeR+MaPkronPeR+VaM-
  vinen s polehč.okoln.
Rozsudky nespecifikovány
2 9.3.1979 DaH Neplnění fce kult.ref PeR MaP VaM Zkušební lhůta do 30.4.79
1 9.3.1979 DaH Neúčast na schůzi 4.3.79 PeR MaP VaM Žaloba vzata v plném rozsahu zpět
Poř. KDY KDO ZA CO Soudce Prok. Obh. ROZSUDEK
<% end sub %>