Výklady Zákonu Clubu CC
Sporný text / VýkladDotázalVyložil
"Omluvy přes internet (tj. BLOG CC) a SMS"
Jsou přípustné (musí směřovat k presidentovi, ten na ně nemusí reagovat, předpokládá se akceptace).
Zprostředkované omluvy mohou být přijatelné, pokud jsou cíleně vzkazovány presidentovi, a nepřímá komunikace má závažný důvod.
Informace z doslechu o nepřítomnosti někoho jiného nemůže být přijata jako omluva.
---
17.5.2008
soudce VaM
20.5.2008
"Neúčast na Protipólu"
Soud následuje automaticky pouze po neúčasti na SCHŮZI a tak je označeno pouze datum 17.11. (viz čl.10 Zákona CC)
Pro omluvy na Protipól (viz čl.13 Zákona CC) platí tudíž pravidla jako pro jiné akce.
Ostatně nebyli odsouzeni už ani OtB a DaH (1998).
---
15.5.2003
soudce VaM
31.5.2004
"Soud nepřítomného člena"
Soud může začít, ale vzhledem k právům, které obžalovaný má
(požádat o výměnu obhájce, žádat o slovo, vyjádřit se k žalobě),
by měl soudce jednání odročit.
Rovněž proto, že proti rozsudku není odvolání.

Obžalovaný se ovšem může nechat zastupovat obhájcem.
prok.MiM
17.11.2003
soudce VaM
16.4.2004
"Hlasování o klubovních symbolech."
Živ.důl. by musela být určena presidentem i prokurátorem, nebo soudním výnosem (čl.6);
neboť se tak (aspoň zatím) nestalo, hlasuje se při účasti nadpoloviční většiny, a je potřeba rovněž nadpoloviční většina - ale ze všech členů ! (čl.8)
tj. při účasti min. 6 členů a je potřeba min. 6 hlasů pro.
pres.PeR
29.11.2001
soudce VaM
29.11.2001
"... presidentem potvrzené znění zákona ..."
Platný je vždy originální zákon, tady jde o přehlednější formu, kterou soudce připravit a president zkontrolovat.
Pokud se má president pod něco podepsat, měl by s tím i formálně souhlasit. Na obsahu se musí shodnout se soudcem.
pres.PeR
20.11.2001
soudce VaM
20.11.2001
Soud x živ.důl.
Soud otázky živ.důl. nemůže vyřešit, jen rozhodne, že a kdy a o čem se bude hlasovat.
Zrušení členství
Jen prostřednictvím soudu, ale ten zase jen rozhodne o tom, zda se bude hlasovat (viz výše).
Volby x hlasování živ.důl.
Volby nejsou z hlediska hlasování otázkou životní důležitosti (neplatí tedy pravidlo 90%), hlasuje se podle čl.12 zákona CC.
všichni,
17.11.2000
VaM, PeR
a prok. MaP,
1.12.2000
Kumulace hlavních funkcí (potřetí)
Písemné vyjádření prokurátora (po nátlaku):
Kumulace hlavních funkcí není možná.
PeR
17.11.1998
prok. MaP
cca 1.2.1999
Sloučení hlavních funkcí (podruhé)
K otázce sloučení funkce se zákon vyjadřuje v článku 2("Club se skládá z presidenta, prokurátora a členů"). To podle mě vylučuje možnost sloučení dvou hlavních funkcí.
PeR
17.11.1991
prok. VaM
v CCC,
19.11.1991
Postup do 2.kola v případě rovnosti hlasů
Po prostudování příslušných (platných) článků zákona o volbách mám za to, že volby proběhly v rámci Zákona CC, tj. do 2.kola postoupili 2 členové s nejvyšším počtem hlasů, neplatné hlasy propadly.
PeR
17.11.1991
prok. VaM
v CCC,
19.11.1991
Kumulace hlavních funkcí (poprvé)
Výklad prokurátora: "nemůže !".
PeR,
17.11.1986
prok. OtB
17.11.1986
<% end sub %>