Velká skála

 Datum akce:
 Název akce:
 Účastníci:
duben 2005
Pochod za koláčem
HaM, NaR, MaP, PeR, VaM + AjMj, MaPj, ViMj (dětičky od Blekotů šly si po svých) + Bendy

Popis

Přírodní památka Velká skála zahrnuje návrší nad pravým břehem Vltavy, jižně od sídliště Bohnice. Byla vyhlášena v roce 1968.
Jedná se o geomorfologicky významný výškový bod (300 – 314 m n.m) v krajině s velmi zajímavou geologickou historií.
Velká skála je asi 500 m dlouhé a cca 40 - 50 m mocné těleso buližníků, vycházející na povrch z hlinitopísčitých pleistocenních sedimentů, na severovýchodě překrytá zčásti prachovitými slínovci bělohorského souvrství svrchní křídy. Celý skalnatý hřbet vystupoval jako ostrov v prvohorním a druhohorním moři a dokumentuje geologický vývoj celé oblasti. Těleso silicitů je součástí mocného souvrství střídajících se fylitizovaných drob, prachovců a břidlic, s převažujícími drobami kralupsko - zbraslavské skupiny.